HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH – NẤM DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

0
138
CÔNG TY TNHH NẤM DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Hotline: 097 203 21 45
Web: namduoclieuvn.com

 

Sau khi tìm hiểu sản phẩm và chính sách của công ty Nấm Dược Liệu Việt Nam. Nhiều bạn cảm thấy đông trùng hạ thảo là một sản phẩm rất tốt, chính sách của công ty chiết khấu rất cao, nhiều hỗ trợ và có khả năng kiếm được thu nhập tốt. Bạn quan tâm không biết bắt đầu hợp tác như thế nào, mời bạn tham khảo hợp đồng cộng tác viên kinh doanh bên dưới.

Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh Nấm Dược Liệu Việt Nam

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH

Số: …/ĐTHT-NIKO/2021

Hợp đồng này được lập vào ngày … tháng … năm 20…:

BÊN A:

Công Ty: CÔNG TY TNHH NẤM DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Mã số thuế: 3401189277

Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Số tài khoản: 109 2932 184 3017 tại Ngân hàng Techcombank Chi Nhánh Bình Thuận

Đại diện:

Chức vụ: Giám đốc

Email: namduoclieuvn.com@gmail.com

BÊN B:

Công Ty/Ông/Bà:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Đại diện:

Chức vụ:


Các Bên cùng thỏa thuận, thống nhất ký và thực hiện hợp đồng cộng tác viên
với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG


Bên A đồng ý phân phối và Bên B đồng ý nhận CTV đối với các sản phẩm do Bên A phân phối để bán lại cho các cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ điều kiện mua hàng hóa theo quy định pháp luật với thông tin chi tiết về hàng hóa và giá bán của bên A.

ĐIỀU 2: GIÁ BÁN HÀNG HÓA, CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU, DOANH SỐ

BẢNG CHIẾT KHẤU

(áp dụng cho sản phẩm ĐTHT tươi/khô/nhộng)

(Đơn vị tính: VNĐ)

STT CẤP BẬC HẠNG MỨC NHẬP HÀNG (%) CHIẾT KHẤU SAU CHIẾT KHẤU
1 Đại lý Bậc 1 60.000.000 Vui lòng liên hệ 0968049049 Vui lòng liên hệ 0968049049
2 Bậc 2 35.000.000 // //
3 Bậc 3 20.000.000 // //
4 Cộng tác viên 2.000.000 // //

Các Bên đồng ý Danh mục Hàng Hóa, Giá Bán của Sản Phẩm này có thể được thay đổi tại từng thời điểm theo quyền quyết định của Bên A và sẽ được Bên A gửi thông báo chính thức đến Bên B trước 5 (năm) ngày tính đến ngày áp dụng.

MÃ SP TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐÓNG GÓI ĐƠN GIÁ (VNĐ có VAT)
001 Đông trùng hạ thảo tươi nguyên đế 110 gam / hộp 240,000
002 Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 10gam / hộp 600,000
003 Nhộng trùng thảo 15 con / hộp 585,000

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


Các Bên đồng ý rằng Bên B sẽ thanh toán cho Bên A khoản tiền tương ứng với giá trị số lượng Hàng Hóa được xác định theo Thông Báo Xác Nhận Đơn Đặt Hàng do Bên A gửi đến Bên B, bao gồm cả tổng giá trị Hàng Hóa, thuế, các nghĩa vụ tài chính và Chi Phí Phát Sinh (nếu có).

Bên B phải thanh toán giá trị Đơn Đặt Hàng trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm Bên A gửi Thông Báo Xác Nhận Đơn Đặt Hàng cho Bên B.

ĐIỂU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A


a. Giao Hàng Hóa theo Thông Báo Xác Nhận Đơn Đặt Hàng được gửi đến Bên B;

b. Cam kết Hàng Hóa do Bên A cung cấp cho Bên B hoàn toàn đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;

c. Quy định Giá Bán Hàng Hóa khi Bên B bán cho Khách Hàng;

d. Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo Thông Báo Xác Nhận Đơn Đặt Hàng và thỏa thuận của Hợp Đồng này;

e. Kiểm tra, giám sát việc bảo quản, vận chuyển, mua bán Hàng Hóa của Bên B và Khách Hàng;

f. Theo quyền quyết định duy nhất của Bên A, hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện để Bên B bán Hàng Hóa cho Khách Hàng và thực hiện Hợp Đồng;

g. Chịu trách nhiệm về chất lượng Hàng Hóa cho đến khi Hàng Hóa được đưa ra khỏi kho hàng của Bên A. Bên A không chịu bất kì trách nhiệm bồi thường và/ hoặc đổi trả nào liên quan đến Hàng Hóa, ngoại trừ Hàng Hóa bị khuyết tật;

h. Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo thỏa thuận của Hợp Đồng này và yêu cầu Bên B bồi thương mọi thiệt hại phát sinh mà không do lỗi của Bên A;

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B


a. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo các Thông Báo Xác Nhận Đơn Đặt Hàng cụ thể theo thỏa thuận của Hợp Đồng này;

b. Chịu mọi trách nhiệm, rủi ro liên quan đến Hàng Hóa kể từ thời điểm Hàng Hóa được xuất khỏi kho của Bên A theo thỏa thuận của Hợp Đồng này.

Bên B, bằng chi phí riêng và cơ sở vật chất riêng của Bên B, chịu trách nhiệm trang bị cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi, nhân sự, chất lượng Hàng Hóa tồn trữ, trưng bày tại địa điểm kinh doanh của Bên B và chịu trách nhiệm đối với việc bảo quản, vận chuyển.

Hàng Hóa đến Khách Hàng theo yêu cầu của nhà sản xuất, chính sách của Bên A và quy định pháp luật;

c. Cam kết không bán/kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hết thời hạn sử dụng được quy định trên hàng hóa và các trường hợp phát sinh lỗi khác mà Bên A cho rằng có nguy cơ/ đe dọa/ đã gây thiệt hại đến thương hiệu, uy tín của Hàng Hóa và các trường hợp vi phạm khác theo quy định pháp luật.

Bên B tuyệt đối không quảng cáo về phẩm chất, đặc điểm hoặc chức năng Hàng Hóa sai khác với thông tin trên nhãn Hàng Hóa hoặc/và do Bên A phân phối.

d. Bảo quản Hàng Hóa theo đúng hướng dẫn ghi trên nhãn Hàng Hóa hoặc các tài liệu, văn bản hướng dẫn liên quan. Bên B tự chịu trách nhiệm về chất lượng Hàng Hóa trong trường hợp không do khuyết tật của Hàng Hóa;

e. Tuyệt đối không sử dụng/có hành vi lạm dụng thương hiệu, hình ảnh của Hàng Hóa, thương hiệu của nhà sản xuất và thương hiệu của Bên A để lừa dối, gây nhầm lẫn đối với Khách Hàng về nguồn gốc, chất lượng Hàng Hóa.

Bao gồm nhưng không giới hạn việc dùng thương hiệu của nhà sản xuất, thương hiệu của Bên A để quảng bá cho các hàng hóa, sản phẩm không do Bên A phân phối cho Bên B.
Bên B tuyệt đối không bán các mặt hàng giả, nhái thương hiệu, Hàng Hóa do Bên A phân phối, kể cả sau khi Hợp Đồng này chấm dứt trong bất kì trường hợp nào;

f. Mọi khiếu nại phản hồi của Khách Hàng về Hàng Hóa, Bên B có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức cho Bên A/ nhà sản xuất;

g. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

Hợp Đồng hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành bốn (04) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một (02) bản để theo dõi và thực hiện.

       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Hợp tác kinh doanh thành công

Sau khi ký hợp đồng cộng tác viên kinh doanh xong, Nấm Dược Liệu Việt Nam sẽ gửi bạn quy trình cộng tác viên kinh doanh thành công, bao gồm tài liệu về sản phẩm, chia sẻ cách tìm khách hàng, các thắc mắc của khách hàng về đông trùng hạ thảo. Và bắt đầu việc kinh doanh của chính mình.