BẢN TỰ CÔNG BỐ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY THĂNG HOA – Cordyceps militaris

0
233

BẢN TỰ CÔNG BỐ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY THĂNG HOA – Cordyceps militaris

Dưới đây là nội dung tự công bố đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, sản phẩm được phân phối bởi công ty TNHH Nấm Dược Liệu Việt Nam.

kết nối với Đông Trùng Hạ Thảo Nikō tại Fanpage

TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY THĂNG HOA

TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY THĂNG HOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/NẤM DƯỢC LIỆU VIỆT NAM/2021


 • Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH NẤM DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0972032145 

E-mail: namduoclieuvn.com@gmail.com 

Mã số doanh nghiệp: 3401189277

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 05/2020/TTBVTV-BTh 

Ngày Cấp: 19/11/2020, Nơi cấp: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT BÌNH THUẬN.
 • Thông tin về sản phẩm 
 1. Tên sản phẩm: ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY THĂNG HOA – Cordyceps militaris
 2. Thành phần: 100% nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa
 3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày đóng gói.
 4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Đóng gói trong hũ thuỷ tinh, khối lượng tịnh 10g.
 5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN KNIMUS, số 13A Lê Quý Đôn, Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận. 
 • Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)
 • Yêu cầu về an toàn thực phẩm 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

Hàm Thắng, ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)